Lietuvos kredito unijos projektas „Verslumo skatinimas“:

 • Sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti savo verslą;
 • Padėti socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą;
 • Skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą, teikiant finansinę paramą paskolų forma ir konsultuojant bei mokant pradedančiuosius verslo pagrindų.

Pradėjote verslo planą? Gaukite nemokamas individualias konsultacijas dėl plano rengimo. Kreipkitės į projekto mokymo paslaugų teikėjus.

Lengvatiniam kreditui ar individualioms konsultacijoms dėl sąlygų, kreipkitės į Lietuvos centrinę kredito uniją arba artimiausią kredito uniją. Registruokitės ar gaukite išsamesnę informaciją nemokamu tel. 8 800 11211.

Pradėkite! Kreditai verslui.

Turite verslo idėją, kurią norite įgyvendinti? Neslėpkite idėjų stalčiuje! Kredito unijos pradedantiesiems ir neseniai veiklą pradėjusiems verslams teikia paskolas iš Verslumo skatinimo fondo!

Pasiskolinkite iki 24 907,32 Eur, o pagrindinės šios paskolos lengvatos – 95 proc. faktiškai sumokėtų paskolos palūkanų kompensavimas. Paskolos bus teikiamos iki 2015 metų rugsėjo 30 d. Paskolas išduoda 56 kredito unijos, paskolų išdavimą koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o fondą valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Ar galiu kreiptis?

Dėl lengvatinės paskolos gali kreiptis:

 • Lietuvos teritorijoje veikiančios, Lietuvoje įregistruotos labai mažos ir mažos įmonės, veikiančios ne ilgiau kaip 1 metus (skaičiuojama nuo įmonės įregistravimo datos iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai datos);
 • Lietuvos teritorijoje veiklą įregistravę bei Lietuvos teritorijoje veiklą vykdantys verslininkai, taip, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme ir veikiantys ne ilgiau kaip 1 metus (skaičiuojama nuo verslininko ūkinės komercinės veiklos pradžios iki prašymo suteikti paskolą pateikimo kredito unijai datos);
 • Lietuvos teritorijoje veikiančios, Lietuvoje įregistruotos socialinės įmonės (netaikomas amžiaus cenzas);
 • Fiziniai asmenys, siekiantys pradėti ar plėtojantys pradėtą verslą, kuriems teikiamos mokymų ar konsultavimo paslaugos, finansuojamos panaudojant Verslumo skatinimo fondo lėšas.

Deja, lengvatinių verslo paskolų nesuteiksime:

Labai mažoms, mažoms, socialinėms įmonėms, išvardintoms Europos Sąjungos (ES) Reglamento Nr. 1998/2006 1 straipsnio 1 dalyje, veikiančioms:

 • Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje;
 • Užsiimančioms žemės ūkio produktų pagrindine gamyba;
 • Užsiimančioms žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba. Tačiau nupirktų (bet ne gamintojo išaugintų) žemės ūkio produktų perdirbimas ar perpardavimas nėra laikoma perdirbimu ar prekyba, todėl šiais atvejais paskolos gali būti teikiamos;
 • Įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas samdos pagrindais arba už atlygį, įsigyti krovinių vežimo keliais transporto priemones;
 • Veiklai, tiesiogiai susijusiai su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla arba kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su eksporto veikla;
 • Anglių sektoriuje;
 • Taip pat paskolos neteikiamos pelno nesiekiančioms įmonėms, tokioms kaip asociacijos, visuomeninės organizacijos ir pan.

Lengvatinės verslo paskolos sąlygos:

 • Paskolos suteikiamos investicijoms ar apyvartinėms lėšoms finansuoti (tik ilgalaikio ar trumpalaikio kredito forma).
 • Didžiausia paskolos suma – 24907,32 Eur.
 • Paskolos palūkanos – nuo 5,5 proc. iki 9,5 proc., priklausomai nuo kintamos palūkanų EURIBOR dalies.
 • Paskolos panaudojimo ir grąžinimo terminą bei grąžinimo grafiką, paskolos grąžinimo užtikrinimo priemones ir kitas paskolos suteikimo sąlygas nustato paskolos gavėjas ir kredito unija abipusiu sutarimu, sudarydami paskolos sutartį.
 • Paskolos išduodamos bendra kredito unijose patvirtinta tvarka, paskolos išdavimą svarsto kredito unijos paskolų komitetas ir valdyba.
 • Paskoloms skirtos lėšos negali būti naudojamos paskolos gavėjo ar kitų verslo subjektų turimiems finansiniams įsipareigojimams padengti, t. y. refinansuoti finansinius įsipareigojimus finansų įstaigoms ar kitiems ūkio subjektams.
 • Iki 80 proc. paskolos sumos gali būti užtikrinta INVEGA garantija.
 • Jeigu paskolos grąžinimo terminas ilgesnis kaip 5 metai, paskola gali būti užtikrinama tiktai hipoteka.

Per kiek laiko gražinti?

Investicinės paskolos galutinis grąžinimo terminas – 2018 m. gruodžio 31 d.
Apyvartinės paskolos grąžinimo terminas – 24 mėn. nuo išdavimo.

Kompensacija už sumokėtas palūkanas

95 proc. sumokėtų palūkanų, bet ne daugiau kaip 30 proc. paskolos sumos, kompensuojama visiems Verslumo skatinimo fondo paskolas gavusiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, kurie nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2015 m. rugsėjo 30 d. mokės palūkanas.

Kur kreiptis?

– Į artimiausią kredito uniją
– Nemokamu telefonu 8 800 11211
– Užsiregistruoti į individualią konsultaciją

 

Imkite pavyzdį

 

„Gargaro“ vadovas Algirdas Pukis: „Mūsų sėkmė priklausė bent nuo trijų kertinių dalykų: idėjos, komandos ir ilgų darbo valandų“.

UAB „Lazertronas“ vadovas Uosis Sturys: „Originalumas, išskirtinumas ir paklausa yra pagrindiniai „Lazertrono“ sėkmės veiksniai“

„Kachel keramika“ vadovas Rytis Suknelevičius: „Tikėjimas, užsispyrimas, komanda. Dar negalime sakyti, kad mūsų verslas sėkmingas, kol neišgyvenome bent 7 ar 10 metų.“

Išmokite kurti verslą!

Projekto „Verslumo skatinimas“ dalyviai gali dalyvauti bendruosiuose mokymuose „Verslumo pagrindai“, kuriuose gaus visą pagrindinę informaciją apie projektą, verslumo skatinimo fondo paskolų išdavimo tvarką ir sąlygas, verslo plano struktūrą ir jo rengimo principus, supažindinti su pagrindine informacija apie teisinius verslo kūrimo aspektus.
Projekto dalyviams suteikiama galimybė nemokamai mokytis 6 mokymo moduliuose, kurie vyksta visuose Lietuvos regionuose:

Mokymo modulis „Verslo plano rengimas“

Sužinokite apie verslo plano, kaip sėkmingo verslo pagrindo, svarbą ir įgykite verslo plano rašymo įgūdžių, parengti asmeninio verslo plano pamatus. Modulio apimtis – 16 akad. val. „Verslo plano rengimo“ mokymuose kviečiami dalyvauti visi besidomintys projektu.

Mokymo modulis „Buhalterinės apskaitos tvarkymo ir mokesčių pagrindai“

Susipažinkite su buhalterinės apskaitos tvarkymo ypatumais, pagrindiniais mokesčiais, finansų planavimo ypatumais. Modulio apimtis – 16 akad. val. Dalyvavimas pagal individualų pageidavimą.

Mokymo modulis „Verslo ir darbo teisės pagrindai“

Susipažinkite su verslo ir darbo teisės pagrindais, turtiniais ir neturtiniais santykiais, kylančiais iš įmonių ir fizinių asmenų veiklos, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno, darbo sutarties ypatumais, įmonės kūrimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarka. Modulio apimtis – 8 akad. val. Dalyvavimas pagal individualų pageidavimą.

.

Mokymo modulis „Verslo vadybos pagrindai“

Susipažinkite su vadybos funkcijomis, veiksniais ir jų įtaka įmonės veiklai, sėkmingo vadovavimo ypatumais, problemų sprendimu ir sprendimų priėmimo žingsniais. Modulio apimtis – 8 akad. val. Dalyvavimas pagal individualų pageidavimą.

Mokymo modulis „Marketingo pagrindai“

Susipažinkite su marketingo metodikomis, rinka ir jos segmentavimu, vartotojo elgsenos ypatumais, marketingo komplekso elementais, rinkodaros strategijos pasirinkimu. Modulio apimtis – 8 akad. val. Dalyvavimas pagal individualų pageidavimą.

Mokymo modulis „Personalo vadyba versle“

Susipažinkite su darbuotojų atrankos sistema, darbuotojų adaptacija, darbuotojų motyvavimo ypatumais ir sistemomis, darbo atlikimo vertinimu. Modulio apimtis – 8 akad. val. Dalyvavimas pagal individualų pageidavimą.

Kur kreiptis?
Į artimiausią kredito uniją
Nemokamu telefonu 8 800 11211
Užsiregistruokite individualiai konsultacijai.

 

Verslo plano forma

Dokumentus parsisiųsite paspaudę ant jų pavadinimo.

Rekomenduojama verslo plano forma paskolai iš Verslumo skatinimo fondo gauti (nuo 2015 sausio 1 d.)

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Dokumentų formos INVEGA garantijai

es(1)